25

Jerzy Rymar,Jazz

Oznámenia počas živej aukcie
notifications_off Budík: Nie
textsms SMS: Žiaden
add Vaša poznámka 

Popis položky

Jazz -  50x70 cm oprawiony w pass- partout i ramę aluminiową ,szyba plexi antyrefleks,  z ramą 60x80 cm ,rysunek /kredki Derwent na papierze Canson.Jerzy „Jurgen” Rymar -, studiował malarstwo na Gdańskiej ASP, dyplom z
wyróżnieniem w 1986 r u prof.Kazimierza Ostrowskiego. Stypendium Ministra
Kultury w 1987r. Artysta jest uznawany za przedstawiciela polskiego realizmu
społecznego lat 80-tych. Duchowo związany z kontrkulturą przełomu lat 70-tych i
80-tych, stworzył wizualny zapis punkowego buntu. .
Jerzy Rymar jest współzałożycielem Grupy „Inter-Art” działającej pod patronatem
fundacji Pomorski Dom Nadziei. Grupa wspiera artystów borykających się z
problemem uzależnień, zagubionych w życiu i mających problemy z powrotem do
społeczeństwa. W przeciągu ostatnich 10 lat Grupa zorganizowała wystawy i
koncerty ponad 20 artystów z Polski, Niemiec i USA.
Artysta jest jednym z prekursorów polskiego tatuażu artystycznego.
Wystawy
1986r „Nasza Generacja” -Gdańsk
1987r „The Clash - portrety” -Gdańsk galeria „Wlot”
1988r „Arsenał 88” Warszawa
1988r Biennale rysunku w Katowicach
1991 wraz z Piotrem Żurawskim zakłada pierwsze w Polsce studio tatuażu
artystycznego.
W 2006 roku stworzył kolekcję 27 portretów Ojca Św. Jana Pawła II „W
poszukiwaniu nadziei”. Drugą edycję tej wystawy otwierał prezydent Polski. Obie
edycje obejrzało ponad milion osób.
2007 r Inter-Art i przyjaciele -Malbork
2008 r „Inter Art & Cowboys from Hell” na zamku w Sztumie cyklu portretów
„Gwiazdy Rocka”
2008 r. "Historia Zakonu Paulinów w obrazach” Kraków Klasztor na Skałce
2009 r "Przedwojenna Gdynia w pastelach” Galeria Akwarium Gdynia
2011r „W poszukiwaniu nadziei” Muzeum Częstochowskie
2015 r. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na Open'er Festival „Nikt nam
nie weźmie młodości” - wystawa zbiorowa
2017 r. Gdańska Galeria Miejska „New Situations The 3-City Art of the 1980s" -
wystawa zbiorowa
2018 r. „Down on the street. Rymar. Kutołowski” rysunki/ fotografia Oliwski Ratusz
Kultury w Gdańsku
2018 r. „Down on the street. Rymar. Kutołowski” rysunki/ fotografia Wrocław Coffee
Planet
2018 r. „Down on the street. Rymar. Kutołowski” rysunki/ fotografia Dalek Art
Galery Antwerpia
2019 r. „Udu-Mix” wystawa zbiorowa Jerzy Rymar - rysunki, Katarzyna Aszyk -
ceramika, Piotr Łapiński - driftwood art - Galeria Bellotto w Warszawie

Dražba
Jesienna Aukcja Prac na Papierze
gavel
Dátum
29 Október, 19:30
date_range
Počiatočná cena
260 EUR
Začatie live dražby

Licitovať už teraz

Prihláste sa, aby ste mohli licitovať

Chcete licitovať? Prihláste sa a zaregistrujte na dražbe.

Prihlásiť
PLN
.00

Príjem ponúk: 29/10 19:30
Začatie live dražby: 29/10 19:30

Bezodkladne zvýšte cenu tejto položky. Podajte ponuku, ak chcete licitovať položku na preddražbe. Upozornenie: Ponuku nesmiete vziať späť!

Pridať limit

Prihláste sa, aby ste mohli licitovať

Chcete licitovať? Prihláste sa a zaregistrujte na dražbe.

Prihlásiť
PLN
.00

Po nastavení limitu bude položka počas dražby automaticky licitovaná vo Váš prospech do výšky nastaveného limitu. Limit je skrytou ponukou, jeho hodnota nie je známa ostatným používateľom a sa aktivuje len počas live licitácie podobne ako snajper na dražbách Allegro alebo eBay. Nastavené limity sa môžu upravovať do momentu začatia licitácie určitej položky.

Poslať správu prevadzkovateľovi dražby

Máte otázky ohľadom tejto položky alebo účasti na licitácii?

Zobrazení: 30 | Obľúbené: 0
Dražba

Galeria Akwarium

Jesienna Aukcja Prac na Papierze
Dátum
Piatok, 29 Október, 19:30
Priebeh licitácie

Budú licitované všetky položky

Náklady dodávky

Dražobný poplatok
18.00%
OneBid neúčtuje dodatočné poplatky za dražbu.
Zvyšovanie ponuky
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
 
Všeobecné podmienky
 1. Organizatorem aukcji jest Galeria Akwarium Galeria Sztuki (Danuta Swoboda), ul. 10 Lutego 11,81-366 Gdynia ,NIP:586-108-38-23
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie będące własnością Galerii lub   zostały oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów ,autorów. Zgodnie z ich oświadczeniem dzieła te są  wolne od wad prawnych, prawno-rzeczowych i nie są obciążone prawami osób trzecich.
 3. Licytacja odbywa się przez internet za pośrednictwem systemu licytacji internetowej w czasie rzeczywistym”OneBid”.Zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin OneBid.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami polskiego prawa przez osobę upoważnioną przez Galerię, zwaną dalej Aukcjonerem.
 5. Galeria oraz Aukcjoner od momentu rozpoczęcia aukcji mają prawo wycofać obiekt a aukcji bez podania przyczyn.
 6. Wszystkie wystawione obiekty mają ustaloną cenę wywoławczą a opisy w katalogu są zgodne ze stanem faktycznym.
 7. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną w wysokości 18% ceny wylicytowanej ,opłata ta obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej.
 8. Wysokość postąpień są ustalane przez Galerię.
 9. W licytacji mogą brać udział osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym OneBid i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu .
 10. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie zakończenia ustalonego czasu trwania aukcji.
 11. Zakończenie licytacji jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Galerią a Licytantem ,który zaoferował najwyższą kwotę.
 12. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 13. Licytant ma prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia aukcji.
 14. W razie zaistniałego sporu w trakcie licytacji ,Aukcjoner  rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 15. Podana w katalogu estymacja obiektu jest wartością szacunkową, nie jest gwarancją ani prognozą faktycznej ceny sprzedaży.
 16. Galeria zastrzega sobie prawo do ustalenia ceny minimalnej sprzedawanych obiektów, poniżej których ich nabycie jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela.
 17. Licytujący ,który wygrał licytację jest zobowiązany do zapłaty należność  za wylicytowane obiekty w terminie  7 dni roboczych od dnia aukcji.
 18. Płatność można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy:
  Akwarium Galeria Sztuki Danuta Swoboda
  ING Bank: 72105017641000009098974828
  W tytule przelewu prosimy wpisać datę aukcji i numer obiektu.
 19. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie uiszczeni zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty i opłaty organizacyjnej.
 20. W przypadku nieuiszczenia należności  Galeria zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
 21. W przypadku nieuiszczenia należności w ustalonym terminie  Galeria zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z nabywcą.
 22. Dostarczenie wylicytowanych obiektów odbywa się na koszt klienta ,w sposób i terminie ustalonym z Galerią.
 23. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w czasie transportu raz zwłokę w realizacji dostaw.
 24. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 25. Odbiór wylicytowanych obiektów powinien nastąpić maksymalni do 14 dni od aukcji po dokonaniu pełnej wpłaty. Po przekroczeniu tego terminu Galeria zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za przechowywanie obiektów.
 26. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 27. Na zakupione obiekty wystawiamy Certyfikaty Autentyczności, paragony lub fakturę -Vat marża.
 28. Galeria Akwarium Galeria Sztuki może wymagać od kupującego danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami i wymogami prawnymi. Akwarium Galeria Sztuki może wykorzystać dane osobowe kupującego w celach marketingowych dostarczając informacje o usługach, produktach i wydarzeniach organizowanych przez Akwarium Galeria Sztuki. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ,dane osobowe kupujących rejestrujących się są danami poufnymi i są wykorzystywane przez  Akwarium Galeria Sztuki w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia. Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 16 listopada 2000r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Akwarium Galeria Sztuki jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000EUR.
 29. Akceptując Regulamin kupujący zgadza się na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych w w/w celach. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane osobowe ,ich korygowanie lub rezygnację z korespondencji marketingowej .W tym celu powinien się skontaktować z Akwarium Galeria Sztuki  telefonicznie pod numer 695122287 lub mailem na  [email protected]
O dražbe


FAQ
O predajcovi
Galeria Akwarium
Kontakt
Galeria Akwarium
room
ul 10 Lutego nr 11
81-366 Gdynia
phone
+48 601 526 111

Zákazníci, ktorí kúpili diela tohto umelca, kúpili aj

Zobraziť podobné

keyboard_arrow_up
+