17

Płońsk dawniej i dziś, wydanie II, 2017

Oznámenia počas živej aukcie
notifications_off Budík: Nie
textsms SMS: Žiaden
add Vaša poznámka 

Popis položky

Tytuł: Płońsk dawniej i dziś

Wydawca: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa

Rok: 2017

Stan: bardzo dobry

Dražba
1. Aukcja Antykwariatu kolekcjonujemy.pl - pocztówki i literatura filokartystyczna
gavel
Dátum
27 Október, 19:00
date_range
Počiatočná cena
9 EUR
Začatie live dražby

Licitovať už teraz

Prihláste sa, aby ste mohli licitovať

Chcete licitovať? Prihláste sa a zaregistrujte na dražbe.

Prihlásiť
PLN
.00

Príjem ponúk: 27/10 19:00
Začatie live dražby: 27/10 19:00

Bezodkladne zvýšte cenu tejto položky. Podajte ponuku, ak chcete licitovať položku na preddražbe. Upozornenie: Ponuku nesmiete vziať späť!

Pridať limit

Prihláste sa, aby ste mohli licitovať

Chcete licitovať? Prihláste sa a zaregistrujte na dražbe.

Prihlásiť
PLN
.00

Po nastavení limitu bude položka počas dražby automaticky licitovaná vo Váš prospech do výšky nastaveného limitu. Limit je skrytou ponukou, jeho hodnota nie je známa ostatným používateľom a sa aktivuje len počas live licitácie podobne ako snajper na dražbách Allegro alebo eBay. Nastavené limity sa môžu upravovať do momentu začatia licitácie určitej položky.

Poslať správu prevadzkovateľovi dražby

Máte otázky ohľadom tejto položky alebo účasti na licitácii?

Zobrazení: 3 | Obľúbené: 0
Dražba

Antykwariat kolekcjonujemy.pl

1. Aukcja Antykwariatu kolekcjonujemy.pl - pocztówki i literatura filokartystyczna
Dátum
Streda, 27 Október, 19:00
Priebeh licitácie

Budú licitované všetky položky

Náklady dodávky

Dražobný poplatok
10.00%
OneBid neúčtuje dodatočné poplatky za dražbu.
Zvyšovanie ponuky
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
 
Všeobecné podmienky

REGULAMIN AUKCJI

1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat kolekcjonujemy.pl prowadzony przez firmę KOLEKCJONUJEMY – Paweł Jankowski z siedzibą w Legionowie, ul. Zegrzyńska 83/23, NIP: 536-173-03-14, REGON: 368913741 zwaną dalej Organizatorem.

2. Przedmiotem aukcji są pocztówki oraz książki o tematyce filokartystycznej powierzone przez Klientów lub stanowiące własność Organizatora.

3. Organizator podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem skarbowym i sądowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

4. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

5. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl i zapoznały się z zasadami licytacji.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

7. W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji są informacjami poufnymi.

9. Organizator może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.

10. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.

11. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi (w PLN). Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 10%.

12. Nabywca zobowiązany jest uregulować należności za wylicytowane przedmioty w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. Po upływie ww. terminu naliczane będą ustawowe odsetki. 

13. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w znaczący sposób odbiega od stanu faktycznego.

14. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.

15. Zapłata za wylicytowane przedmioty następuje na rachunek bankowy Organizatora. 

16. Zakupione pozycje Organizator wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszty przesyłki podane są w opisie aukcji.

17. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51

18. Administratorem danych osobowych Uczestników aukcji jest Antykwariat kolekcjonujemy.pl prowadzony przez firmę KOLEKCJONUJEMY – Paweł Jankowski. Osoba licytująca, podając dane personalne wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

19. Organizator jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 000,00 złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).

20. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji waloru.

21. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora.

22. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

O dražbe


FAQ
O predajcovi
Antykwariat kolekcjonujemy.pl
Kontakt
Antykwariat kolekcjonujemy.pl
room
ul. Zegrzyńska 83/23
05-119 Legionowo
phone
+48512247066

Zobraziť podobné

keyboard_arrow_up
+