Rozšírené vyhľadávanie Rozšírené vyhľadávanie
22
search star_border

(ÚSTAVY). Constitucie Statuta y Przywileie na walnych Seymach Koronnych od roku pańskiego 1550 áż do roku 1637 uchwalone.

Oznámenia počas živej aukcie
notifications_off Budík: Nie
textsms SMS: Žiaden
add Vaša poznámka 
(ÚSTAVY). Constitucie Statuta y Przywileie na walnych Seymach Koronnych od roku pańskiego 1550 áż do roku 1637 uchwalone.

Cum gratia & privilegio S. R. M. Kraków 1637. w Drukárniey Andrzeiá Piotrkowczyká, Królá J. M. Typográphá Roku Pańskiego ... (32 x 20 cm), f. [4], s. 940, f. [9], vrátane 1 farebnej titulnej strany s drevorezom erbu a 1 celostránkového drevorezu Bieleho orla, vinety a iniciály v drevoreze. (a)
- 1611. Konštitúcie korunného generálneho snemu vo Varšave MDCXI. dňa 9. novembra. (Národný a kráľovský erb v drevoreze). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarniey Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., k. [1], s. 49, [1] a Uniwersał poborowy. 1611. k. [10]. (a) Súdny spis, s. 19, [1]. (a)
- ACTA et Decreta Commisionum S.R.M. Poloniae et Sveciae, Regiomonti In Annie 1609 & 1612, habitarum. ... Cracoviae 1633. in Officina Andreae Petricovij. titulný list, s. 93, [1]. (a)
- 1613. Constitucie seymu walnego Koronnego w Warszawie roku MDCXIII. Devätnásteho februára. (Erb národa. a kráľa. v drevoreze) Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typograf. titul. list, s. 50. Pokračuje: Uniwersał poborowy 1613. k. [12]. (a)
- 1613. uznesenie korunného sejmu varšavského v roku MDCXIII dvadsiateho štvrtého decembra. (Erb národa. a kráľa.). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drnkarnia Andrzeia Ptotrkowczyka Króla J. L. Typografa. tit. karta, s. 12. Pokračuje: Uniwersał poborowy 1613. k. [11]. (a)
- 1616. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXVI dnia 26 Kwietnia (Erb národ. a král.). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 50. Pokračuje ďalej: Uniwersał poborowy 1616. k. [10]. (a)
- 1618. Constitucie Seymu generalnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXVIII (herb. narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M Typografa. tab. tit., s. 8. Potom ide Uniwersał poborowy 1618. k. [11]. (a).
- 1619. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXIX. (Erb národný. a kráľovský.) Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarniey Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. tit. karta, s. 6. Potom ide Uniwersał poborowy 1619. k. [12]. (a)
- 1620. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXX (erb národa. a kráľa.). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarniey Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 26. Pokračuje ďalej: Uniwersał poborowy 1620. k. [14]. (a)
- 1621. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXI, (erb národa. a kráľa.). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typograf. tit. karta, s. 26. Pokračuje:
- 1623. Constitucie Symu Walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXI, (eng. of the national and royal erb). Cum gratia et privilegio S. R. M. vo Varšave v tlačiarni dedičov Piotra Elerta J. K. M. typograf. tit. karta, s. 18. (a)
- 1624. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego roku MDCXXIV. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. Typograf. tit. karta, s. 12. Pokračuje ďalej: Uniwersał poborowy 1624. k. [11]. (a).
- 1625. Uznesenie korunného generálneho snemu vo Varšave v roku MDCXXV. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typografa. titulný list, k. [3]. (a)
- 1626. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszaws. MDCXXVI. (Rytina erbu národa. a kráľa). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 10. Pokračuje ďalej: Uniwersał poborowy 1626. k. [12]. (a).
- 1626. Uznesenie torunského dvojročného sejmu. Rok Pána. MDCXXVI. (Rytina erbu národa. a kráľa). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typografa. titulný list, s. 5, [1]. Ďalej pokračuje: Uniwersał poborowy 1626. k. [12]. (a)
- 1627. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego roku pańs. MDCXXVII, 23 Listopada (eng. štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typograf. tit. karta, s. 16,. Pokračovanie: Uniwersał poborowy 1627. k. [12]. (a).
- 1628. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego trzyniedzielnego, roku pańkiego MDCXXVIII dnia 18 lipca (eng. of the national and royal erb). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarniey Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typographa. tit. karta tyt., k. [16] (spolu s titulom a s konskripčným univerzálom, ktorý tu úzko súvisí s ústavou. (a).
- 1629. Constitucie seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXIX dnia 20 Lutego (eng. štátneho a kráľovského znaku). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla. j. M. typographa. f. tit., s. 25, na zadnej strane poslednej strany sa začína 1629. konskripcia ukwersal (spolu s colnou inštrukciou na konci). k. [12]. (a)
- 1629. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXIX dnia 27 Listopada (eng. of the national and royal erb.). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., k. [10]. (a).
- 1631. Constitucie seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXXI dnia 12 Marca (eng. of the national and royal erb). Cum gratia et privilegio S. R. M. W Krakowie w drukarni Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typographa. karta tyt., s. 45, [1].
- 1632. Constitucie seymu walnego Koronnego Warszawskiego trzyniedzielnego roku pańskiego MDCXXXII dnia 1 Kwietnia (eng. of the king's and nation's coat of arms). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Krola J. M. typographa. titulný list, s. 7. Na zadnej strane poslednej strany sa začína: O podatkach Rzeczypospolitey, str. [7]. (a).
- 1632. Acta Interregni Post mortem serenissimi & gloriosis. Simi olim Sigismundi Tertii Regis Poloniae: Necnon Sveciae Regis Haereditarij; Pie In Domino ultima Aprilis Warszaviae defuncti AD. 1632. Cracoviae (1632). In Officina Andreae Petricovii. k. [3], ďalej pokračuje: Laudum krakovskej provincie... v roku 1634. k. [2]. (a)
- 1632. Confederacya Generalna omnium ordinum Regni et Magni Ducati Lith. ... (Na konci:) Kraków 1632. in Drukarnia Andrzeja Piotrkowczyka. k. [10]. (a)
- 1632. poriadok na generálnom sneme Elekcyey medzi Varšavou a Wolou. 1632. 27. septembra. (32,5 x 22 cm), s. 24. (a)
- 1633. Przywileye y Constitucie Seymowe, za panowania Ie Królewskiey Mci Władysława IV. Rok pána M.DC. XXXIII. V Krakove, Drukarnia Andrzeja Piotrkowczyka. tit. karta, s. 63, [1].
- 1634. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXXIV. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 14. Pokračuje ďalej: O daniach v Poľskej republike. 1634. k. [4]. (a)
- 1635. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego sixniedzielnego roku pańskiego MDCXXXV.začala sa v posledný deň mesiaca januára a skončila sa 14. marca. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typografa. titulný list, s. 50. Pokračuje: (O podatkach w RP. 1635). k. [4]. (a)
- 1635. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXXV, dnia 21 miesiąca listopada. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 12. (a)
- 1637.Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXXVII, dnia 3 miesiąca czerwca. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 12. (a)
- 1638. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego sixniedzielnego roku pańskiego MDCXXXVIII. (eng. štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 56. Pokračuje ďalej: Vyhlásenia provincií o povolených daniach pre potreby Rzpltej. k. [3].. (a)
- 1640. Uznesenie korunného generálneho snemu o šiestej nedeli vo Varšave v roku 1640 (eng. štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typografa. tit. karta, s. 15, [1]. (a)
- 1641. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego sixniedzielnego roku pańskiego MDCXLI, dnia 20 miesiąca sierpnia. (eng. štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 37, [1] (a)
- 1642. Constitucie uchwała Seymu Walnego Koronnego dwuniedzielnego w Warszawie roku pańskiego MDCXLII, dnia 11 miesiaca lutego. (eng. štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 16. (a)
- 1643. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego sixniedzielnego roku pańskiego MDCXLIII, dnia 12 miesiąca lutego. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 26. (a)
- 1643. Commissya de Precis rerum et inductis z uznesenia generálneho snemu z 27. mesiaca mája roku MDCXLIII. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). V Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typograf. tit. karta, s. 10. (a)
- 1646. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego sixniedzielnego roku pańskiego MDCXLVI, dnia 5 miesiąca grudnia. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 20. (a)
- 1647. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego trzyniedzielnego roku pańskiego MDCXLVII, dnia 2 miesiąca maja. (eng. štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typograf. tit. karta, s. 49, [1], ďalej ide: (a)Łubienski M. Dei Gratia Archiepiscopus, k. [2]. (a)
- 1648. rozkaz na volebnom generálnom sneme medzi Varšavou a Wola.... 1648. dňa 6. októbra. s. 28. (a)
- 1649. Przywileye y Constitucie Seymowe, za panowania Ie Królewskiey Mci Jana Kazimierza. Rok pána M.DC. XLIX. V Krakove, Drukarnia Andrzeja Piotrkowczyka. titulný list (farebný), s. 27 (chyba v paginácii, od strany č. 11 po Suffragiu). (a)
- 1648. Suffragia Województw y Ziemny Koronnych, y W. X. Litewski. Podľa Najjasnejšieho Jána Kazimíra zvoleného za poľského kráľa..... Na konci:) V Krakove (1648). In Drukarnia wdowa i dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka. k. [20]. (a)
- 1649. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego sixniedzielnego roku pańskiego MDCXLIX, dnia 22 listopada. (eng. štátneho a kráľovského erbu.). In Kraków, Druk wdowy i dziedzicówi Andrzei Piotrkowczyk Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 50. (a)
- 1650. Constitucie y uchwała Seymu walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCL, dnia 5 grudnia. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). W Krakowie, Druk wdowy i dziedzicówi Andrzei Piotrkowczyk Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 32. (a)
- 1653. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego skroconego roku pańskiego MDCLIII, dnia 24 marca. (Rytina štátneho a kráľovského erbu.). Vo Varšave. V tlačiarni Piotra Elerta, typografa J.K.M. Titulný list, s. 48. (a)
- 1654. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCLIV, dnia 9 czerwca. (Rytina štátneho a kráľovského erbu.). Vo Varšave. V tlačiarni Piotra Elerta, typografa J.K.M. Titulný list, s. 40. (a)
- 1655. Constitucie Seymu Walnego Koronnego dwuniedzielnego w Warszawie roku pańskiego MDCLV, dnia 19 maia. (Rytina štátneho a kráľovského erbu.). Vo Varšave. V tlačiarni Wdowa i Dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka J.K.M. typografa. titulný list, s. 41, [1]. (a),
- 1658. Constitucie Seymu Walnego Ordinaryinego sześćniedzielnego w Warszawie roku pańskiego MDCLVIII, dnia 10 julij. (eng. štátneho a kráľovského erbu.). V Krakove. V tlačiarni Wdowa i Dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka J.K.M. typografa. tit. karta, s. 70. (a),
- 1659. Constitucie Seymu Walnego sixniedzielnego extraorynaryinego w Warszawie roku pańskiego 1659, dnia 17 marca. (Rytina štátneho a kráľovského erbu.). V Krakove. V tlačiarni vdovy Andrzeja Piotrkowczyka J.K.M. typografa. titulný list, s. 68. ďalej pokračuje: Konštitúcie Veľkého X. Lit. 1659. s. 21, [1]. (a).
- 1661. rezolúcia korunného generálneho sejmu šiestich ročných období vo Varšave..... R.P. MDCLXI, dňa 2. mája. V Krakove. u Wdowy y Dziedziców A. Piotrkowczyka 1661. titulný list, s. 78. ďalej ide: Constytucye Grand X. Lith. 1661. s. 36. (a).
- 1662. Constitucie Seymu walnego koronnego extraorynaryinego ... R.P. 1662, 20. februára. (Rytina štátneho a kráľovského erbu.). V Krakove. V tlačiarni Anny Teresy Piotrkowczykoway J.K.M. typografa. titulný list, s. 44. ďalej pokračuje: Constytucye Wielkiego X. Lit. 1662. s. 28. (a).
- 1667. constitucie Seymu walnego koronnego ... szóniedzielne Ordynaryinego w Warszawie R.P. MDCLXVII, dnia 7 marca. (eng. štátneho a kráľovského erbu.). Vo Varšave. Udziedziców Piotra Elerta J.K.M. typografa. tit. karta, s. 78. (a).
- 1668. uznesenie korunného generála Seym.... R.P.. MDCLXVIII. Vo Varšave odkázané Petrovi Elertovi. J.K.M. typograf. tit. karta, s. 8. pokračovanie: Confederacya Generalana... 1668. s. 38 (a)
- Poriadok na generálnej elekcii Seym.... k. [7]. (a)
- Articuli Pactorum Conventorum... k. [10]. (a)
- 1669. Suffragia Województwa y Ziemny Koronnych, y W. X. Litewski. Podľa Najjasnejšieho Michala Korybuta zvoleného za kráľa Poľska..... Na konci:) V Krakove (1648). In Drukarnia wdowa i dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka. k. [31], [1]. (a)
- 1670. Przywileie y Constytucie Seymowe za panowania Iego Krolewskiey Mości Michała I. R.P. MDCLXX. Vo Varšave 1670. titulný list s rytinou štátneho a kráľovského erbu, s. 58, [1]. Pokračovanie: Konfederácia generálov ... R.P. 1674. s. 48, f. [1]. (a)
- 1676. Przywileie y Constytucie Seymowe za panowania Iego Krolewskiey Mości Jana III. R.P. MDCLXXVI. V Krakove. Vytlačil Christopher Schedel I.K.M. Typogr. Titulný list (farebný) s rytinou štátneho a kráľovského znaku, s. 70, celostránkový drevorez. Pokračovanie: X.L.. R.P. 1676. s. 27, f. [1]. Pečať kráľa Jána III. podľa paier. (a)
- 1677. constitucie Seymu Walnego Extraordynaryinego szescniedzielnego w Warszawie R.P.. MDCLXXVII. ... In Warsaw in druk. Dziedzców Piotra Elerta. tit. kart. s rytinou štátneho a kráľovského erbu. s. 53. pokračovanie: Constitucie W.X.L. s. 28, celá koopr., zviazaná v dobovej sc.

(Estr. T. 20) Pôsobivá zbierka zákonov, korunných a litovských sejmových konštitúcií, branných univerzálií, uznesení, dekrétov a iných právnych aktov, ktorá zahŕňa obdobie rokov 1550 - 1677. Chronologicky zahŕňa obdobie vlády Žigmunda Augusta, Henricha z Valois, Štefana Bátoriho, Žigmunda III, Vladislava IV a Jána Kazimíra, Michala Korybuta a Jána III.Estreicher túto zbierku zákonov obšírne opisuje na 4 stranách, ale ponúkaný exemplár obsahuje tituly nad rámec uvedeného bibliografického opisu a nad rámec časového vymedzenia na hlavnej titulnej strane.Stopy drobného navlhnutia a zašpinenia, niektoré strany uvoľnené, drobné natrhnutia a straty, drobné škvrny a rohové záhyby, niekoľko známok drevorezu. Väzba: hnedá koža, odreniny a straty na chrbte a okrajoch (ilustrácia). 3 titulné strany farebné (červená a čierna), na zadnej strane 3. strany celostránkový obraz Bieleho orla v drevoreze. Početné titulné strany s erbovými drevorezmi. proveniencia: pečiatky: Z księgozbióru Kana Sas Zubrzyckiego. Na titulnom liste preškrtnutie a nápis "G. Rochi R(K)ietczewski." Na zadnej strane 1. strany titulného listu rukopisný nápis: "K. Riczki": " Veľmi zriedkavý . 9546/1
Dražba
Antykwariat Wójtowicz, aukcja nr 61
gavel
Dátum
14 Október, 11:00 CEST/Warsaw
date_range
Počiatočná cena
6 371 EUR
Začatie live dražby
Prihlásiť sa na dražbu
Licitovať už teraz
Prihláste sa, aby ste mohli licitovať

Chcete licitovať? Prihláste sa a zaregistrujte na dražbe.

Prihlásiť
PLN .00

Príjem ponúk: 15/10 11:00 CEST/Warsaw
Začatie live dražby: , 14/10 11:00 CEST/Warsaw

Bezodkladne zvýšte cenu tejto položky. Podajte ponuku, ak chcete licitovať položku na preddražbe. Upozornenie: Ponuku nesmiete vziať späť!

Pridať limit
Prihláste sa, aby ste mohli licitovať

Chcete licitovať? Prihláste sa a zaregistrujte na dražbe.

Prihlásiť
PLN .00

Po nastavení limitu bude položka počas dražby automaticky licitovaná vo Váš prospech do výšky nastaveného limitu. Limit je skrytou ponukou, jeho hodnota nie je známa ostatným používateľom a sa aktivuje len počas live licitácie podobne ako snajper na dražbách Allegro alebo eBay. Nastavené limity sa môžu upravovať do momentu začatia licitácie určitej položky.

Poslať správu prevadzkovateľovi dražby

Máte otázky ohľadom tejto položky alebo účasti na licitácii?

Zobrazení: 110 | Obľúbené: 10
Dražba

Antykwariat Wójtowicz

Antykwariat Wójtowicz, aukcja nr 61
Dátum
Sobota, 14 Október, 11:00 CEST/Warsaw
Priebeh licitácie

Budú licitované všetky položky

Dražobný poplatok
10.00%
OneBid neúčtuje dodatočné poplatky za dražbu.
Zvyšovanie ponuky
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Všeobecné podmienky

 1. Catalogue price is the upset price.
 2. Antykwariat Wójtowicz adds to the buyer's price 10% of the organization fee (including VAT).
 3. Auction leader have a right to withdraw an object before the beginning of auction without giving a reason.
 4. Those who have been registered in person in the date and place of the auction are allowed to participate in auction as well as those who placed a bid in writing, by e-mail or fax.
 5. To register in person there are required: personal data, address and telephone number. When registering person should provide the proof of identity as ID, driving licence or passport.
 6. According to the amendment to the Act on the Protection and Guardianship of Monuments (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) person who will purchase (or mediate in the purchase, including representation of legal entities) the object for a price over PLN 10,000 is obliged to provide additional personal data (ID/ passport number).
 7. In orders sent by post please write a number of position, author's name, first word of the title and the highest offered price. On behalf of this people and institutions in auction participates the commissioned representative of Antykwariat Wójtowicz.
 8. In the case of receiving orders with the same price limit on the same item, order sent earlier wins.
 9. All orders and limits are treated as confidential.
 10. Breaks during the auction are determined by the auction leader. The breaks are an integral part of the auction.
 11. Auction organizers are not responsible for execution of the orders submitted on the day of the auction.
 12. Antykwariat Wójtowicz has the right to exclude those participants, who do not fulfill taken liabilities.
 13. The buyer can withdraw from the purchase within 10 days from the date of the auction if the catalogue description of the purchased item is significantly different from the actual condition. Contentious matters will be considered by Antykwariat Wójtowicz after receiving adequate justification.
 14. Purchased objects are sent by post:
   - institutions: payment by bank transfer,
   - private people: payment by cash, if not agreed otherwise.
 15. Please abide the 7-days long maturity from the date of receiving the bill for purchased objects. After this term the statutory interest will be counted.
 16. People who collect objects in person are obliged to buy them during the 7 days from the date of auction. After this term the statutory interest will be counted.
 17. Biblioteka Narodowa (The National Library), Biblioteka Jagiellonska (The Jagiellonian Library) and registered Museums have the right of pre-emption at auction prices.
 18. The auction organizer do not assume the responsibility for hidden physical and law defects of objects from auction.
 19. Please send orders to the Antykwariat Wójtowicz address.
 20. Illustrations of each object that are available on website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl are the equivalent part of catalogue description.
 21. Accession to the auction means that the participant accepts aforementioned conditions.
 22. The use of catalogue descriptions and illustrations that are available on the website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl is possible only after getting Antykwariat Wójtowicz permission.
 23. Auction results are published on the website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl within 3 days from the date of the auction . The results will be available on the aforementioned website for a month from the date of publication.
 24. Export of books and other items (graphics, maps and manuscripts) abroad is regulated by the Act on protection of monuments and the guardianship of monuments dated 18. 03. 2010. Inter alia, a permit from The National Library is required for objects whose limit has been exceeded, for example: Book – 6000.– Pln ; Manuscript – 4000.- Pln ; Graphics – 16000.- Pln ; Map – 6000.- Pln ; Photograph – 6000.- Pln.
 25. Euro prices that appear on Invaluable website are only estimated prices. The Auction and biddings will be in Polish currency - PLN, the same as the invoices.
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. Do ceny wylicytowanej antykwariat dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 3. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które zostały osobiście zarejestrowane w dniu i miejscu aukcji przez organizatora aukcji, lub złożyły zlecenie kupna w formie pisemnej, poprzez e-mail lub fax.
 5. W celu rejestracji uczestnictwa osobistego w aukcji należy podać dane osobowe, dane adresowe oraz kontaktowy numer telefonu. Przy rejestracji należy okazać dokument potwierdzający tożsamość rejestrującego się - dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport.
 6. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), osoba, która dokona zakupu (bądź pośredniczy w zakupie, w tym reprezentuje osoby prawne) obiektu za cenę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).
 7. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji uczestniczy upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 8. W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę w stosunku do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Treść zamówień aukcyjnych traktowana jest poufnie.
 10. Przerwy w trakcie aukcji są ustalane przez prowadzącego aukcję. Są one integralną częścią aukcji.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za realizację zamówień aukcyjnych złożonych w dniu aukcji.
 12. Organizatorzy aukcji zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 13. Nabywca może w terminie 10 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis pozycji zamieszczony w katalogu w sposób znaczący odbiega od stanu faktycznego rzeczy. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Antykwariat Wójtowicz po dostarczeniu odpowiedniego uzasadnienia.
 14. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą:
   - dla instytucji płatność przelewem bankowym,
   - dla osób prywatnych za pobraniem pocztowym, jeśli nie ustalono inaczej.
 15. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 16. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 17. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 18. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 19. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres Antykwariatu Wójtowicz.
 20. Zdjęcia każdej pozycji aukcyjnej zamieszczone na stronie www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl są równorzędnym elementem opisu zamieszczonego w katalogu.
 21. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją ww. warunków aukcyjnych.
 22. Wykorzystywanie opisów bibliograficznych oraz ilustracji zamieszczonych na stronie internetowej www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Antykwariatu Wójtowicz.
 23. Wyniki aukcji podlegają publikacji na stronie internetowej www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl w terminie trzech dni po dniu aukcji. Wyniki będą udostępnione na ww. stronie przez miesiąc od dnia publikacji.
 24. Wywóz materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca 2010 r.  Między innymi wymagane jest zezwolenie Biblioteki Narodowej dla obiektów, których limit cenowy został przekroczony, przykładowe limity to: Książka - 6000.- zł.; Rękopis - 4000.- zł.; Grafika - 16000.- zł.; mapa - 6000.- zł.; fotografia - 6000.- zł.  .
O dražbe


FAQ
O predajcovi
Antykwariat Wójtowicz
Kontakt
Antykwariat Wójtowicz s.c.
room
ul. Szpitalna 19
31-024 Kraków
phone
-
Zobraziť podobné
keyboard_arrow_up