Rozšírené vyhľadávanie Rozšírené vyhľadávanie
22

(ÚSTAVY). Constitucie Statuta y Przywileie na walnych Seymach Koronnych od roku pańskiego 1550 áż do roku 1637 uchwalone.

add Vaša poznámka 
(ÚSTAVY). Constitucie Statuta y Przywileie na walnych Seymach Koronnych od roku pańskiego 1550 áż do roku 1637 uchwalone.

Cum gratia & privilegio S. R. M. Kraków 1637. w Drukárniey Andrzeiá Piotrkowczyká, Królá J. M. Typográphá Roku Pańskiego ... (32 x 20 cm), f. [4], s. 940, f. [9], vrátane 2 farebných titulných listov s drevorezom erbu a 1 celostránkového drevorezu Bieleho orla, vinetami a iniciálami v drevoreze. (a)
- 1611. Konštitúcie korunného generálneho snemu vo Varšave MDCXI. dňa 9. novembra. (Národný a kráľovský erb v drevoreze). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarniey Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., k. [1], s. 49, [1] a Uniwersał poborowy. 1611. k. [10]. (a) Súdny spis, s. 19, [1]. (a)
- ACTA et Decreta Commisionum S.R.M. Poloniae et Sveciae, Regiomonti In Annie 1609 & 1612, habitarum. ... Cracoviae 1633. in Officina Andreae Petricovij. titulný list, s. 93, [1]. (a)
- 1613. Constitucie seymu walnego Koronnego w Warszawie roku MDCXIII. Devätnásteho februára. (Erb národa. a kráľa. v drevoreze) Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typograf. titul. list, s. 50. Pokračuje: Uniwersał poborowy 1613. k. [12]. (a)
- 1613. uznesenie korunného sejmu varšavského v roku MDCXIII dvadsiateho štvrtého decembra. (Erb národa. a kráľa.). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drnkarnia Andrzeia Ptotrkowczyka Króla J. L. Typografa. tit. karta, s. 12. Pokračuje: Uniwersał poborowy 1613. k. [11]. (a)
- 1616. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXVI dnia 26 Kwietnia (Erb národ. a král.). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 50. Pokračuje ďalej: Uniwersał poborowy 1616. k. [10]. (a)
- 1618. Constitucie Seymu generalnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXVIII (herb. narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M Typografa. tab. tit., s. 8. Potom ide Uniwersał poborowy 1618. k. [11]. (a).
- 1619. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXIX. (Erb národný. a kráľovský.) Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarniey Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. tit. karta, s. 6. Potom ide Uniwersał poborowy 1619. k. [12]. (a)
- 1620. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXX (erb národa. a kráľa.). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarniey Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 26. Pokračuje ďalej: Uniwersał poborowy 1620. k. [14]. (a)
- 1621. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXI, (erb národa. a kráľa.). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typograf. tit. karta, s. 26. Pokračuje:
- 1623. Constitucie Symu Walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXI, (eng. of the national and royal erb). Cum gratia et privilegio S. R. M. vo Varšave v tlačiarni dedičov Piotra Elerta J. K. M. typograf. tit. karta, s. 18. (a)
- 1624. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego roku MDCXXIV. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. Typograf. tit. karta, s. 12. Pokračuje ďalej: Uniwersał poborowy 1624. k. [11]. (a).
- 1625. Uznesenie korunného generálneho snemu vo Varšave v roku MDCXXV. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typografa. titulný list, k. [3]. (a)
- 1626. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszaws. MDCXXVI. (Rytina erbu národa. a kráľa). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 10. Pokračuje ďalej: Uniwersał poborowy 1626. k. [12]. (a).
- 1626. Uznesenie torunského dvojročného sejmu. Rok Pána. MDCXXVI. (Rytina erbu národa. a kráľa). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typografa. titulný list, s. 5, [1]. Ďalej pokračuje: Uniwersał poborowy 1626. k. [12]. (a)
- 1627. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego roku pańs. MDCXXVII, 23 Listopada (eng. štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typograf. tit. karta, s. 16,. Pokračovanie: Uniwersał poborowy 1627. k. [12]. (a).
- 1628. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego trzyniedzielnego, roku pańkiego MDCXXVIII dnia 18 lipca (eng. of the national and royal erb). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarniey Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typographa. tit. karta tyt., k. [16] (spolu s titulom a s konskripčným univerzálom, ktorý tu úzko súvisí s ústavou. (a).
- 1629. Constitucie seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXIX dnia 20 Lutego (eng. štátneho a kráľovského znaku). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla. j. M. typographa. f. tit., s. 25, na zadnej strane poslednej strany sa začína 1629. konskripcia ukwersal (spolu s colnou inštrukciou na konci). k. [12]. (a)
- 1629. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXIX dnia 27 Listopada (eng. of the national and royal erb.). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., k. [10]. (a).
- 1631. Constitucie seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXXI dnia 12 Marca (eng. of the national and royal erb). Cum gratia et privilegio S. R. M. W Krakowie w drukarni Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typographa. karta tyt., s. 45, [1].
- 1632. Constitucie seymu walnego Koronnego Warszawskiego trzyniedzielnego roku pańskiego MDCXXXII dnia 1 Kwietnia (eng. of the king's and nation's coat of arms). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Krola J. M. typographa. titulný list, s. 7. Na zadnej strane poslednej strany sa začína: O podatkach Rzeczypospolitey, str. [7]. (a).
- 1632. Acta Interregni Post mortem serenissimi & gloriosis. Simi olim Sigismundi Tertii Regis Poloniae: Necnon Sveciae Regis Haereditarij; Pie In Domino ultima Aprilis Warszaviae defuncti AD. 1632. Cracoviae (1632). In Officina Andreae Petricovii. k. [3], ďalej pokračuje: Laudum krakovskej provincie... v roku 1634. k. [2]. (a)
- 1632. Confederacya Generalna omnium ordinum Regni et Magni Ducati Lith. ... (Na konci:) Kraków 1632. in Drukarnia Andrzeja Piotrkowczyka. k. [10]. (a)
- 1632. poriadok na generálnom sneme Elekcyey medzi Varšavou a Wolou. 1632. 27. septembra. (32,5 x 22 cm), s. 24. (a)
- 1633. Przywileye y Constitucie Seymowe, za panowania Ie Królewskiey Mci Władysława IV. Rok pána M.DC. XXXIII. V Krakove, Drukarnia Andrzeja Piotrkowczyka. tit. karta, s. 63, [1].
- 1634. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXXIV. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 14. Pokračuje ďalej: O daniach v Poľskej republike. 1634. k. [4]. (a)
- 1635. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego sixniedzielnego roku pańskiego MDCXXXV.začala sa v posledný deň mesiaca januára a skončila sa 14. marca. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typografa. titulný list, s. 50. Pokračuje: (O podatkach w RP. 1635). k. [4]. (a)
- 1635. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXXV, dnia 21 miesiąca listopada. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 12. (a)
- 1637.Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXXVII, dnia 3 miesiąca czerwca. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 12. (a)
- 1638. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego sixniedzielnego roku pańskiego MDCXXXVIII. (eng. štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 56. Pokračuje ďalej: Vyhlásenia provincií o povolených daniach pre potreby Rzpltej. k. [3].. (a)
- 1640. Uznesenie korunného generálneho snemu o šiestej nedeli vo Varšave v roku 1640 (eng. štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typografa. tit. karta, s. 15, [1]. (a)
- 1641. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego sixniedzielnego roku pańskiego MDCXLI, dnia 20 miesiąca sierpnia. (eng. štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 37, [1] (a)
- 1642. Constitucie uchwała Seymu Walnego Koronnego dwuniedzielnego w Warszawie roku pańskiego MDCXLII, dnia 11 miesiaca lutego. (eng. štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 16. (a)
- 1643. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego sixniedzielnego roku pańskiego MDCXLIII, dnia 12 miesiąca lutego. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 26. (a)
- 1643. Commissya de Precis rerum et inductis z uznesenia generálneho snemu z 27. mesiaca mája roku MDCXLIII. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). V Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typograf. tit. karta, s. 10. (a)
- 1646. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego sixniedzielnego roku pańskiego MDCXLVI, dnia 5 miesiąca grudnia. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. in Kraków in drukarnia Andrzei Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 20. (a)
- 1647. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego trzyniedzielnego roku pańskiego MDCXLVII, dnia 2 miesiąca maja. (eng. štátneho a kráľovského erbu). Cum gratia et privilegio S. R. M. v Krakove v tlačiarni Andrzeja Piotrkowczyka kráľa J. M. typograf. tit. karta, s. 49, [1], ďalej ide: (a)Łubienski M. Dei Gratia Archiepiscopus, k. [2]. (a)
- 1648. rozkaz na volebnom generálnom sneme medzi Varšavou a Wola.... 1648. dňa 6. októbra. s. 28. (a)
- 1649. Przywileye y Constitucie Seymowe, za panowania Ie Królewskiey Mci Jana Kazimierza. Rok pána M.DC. XLIX. V Krakove, Drukarnia Andrzeja Piotrkowczyka. titulný list (farebný), s. 27 (chyba v paginácii, od strany č. 11 po Suffragiu). (a)
- 1648. Suffragia Województw y Ziemny Koronnych, y W. X. Litewski. Podľa Najjasnejšieho Jána Kazimíra zvoleného za poľského kráľa..... Na konci:) V Krakove (1648). In Drukarnia wdowa i dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka. k. [20]. (a)
- 1649. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego sixniedzielnego roku pańskiego MDCXLIX, dnia 22 listopada. (eng. štátneho a kráľovského erbu.). In Kraków, Druk wdowy i dziedzicówi Andrzei Piotrkowczyk Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 50. (a)
- 1650. Constitucie y uchwała Seymu walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCL, dnia 5 grudnia. (Rytina štátneho a kráľovského erbu). W Krakowie, Druk wdowy i dziedzicówi Andrzei Piotrkowczyk Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 32. (a)
- 1653. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego skroconego roku pańskiego MDCLIII, dnia 24 marca. (Rytina štátneho a kráľovského erbu.). Vo Varšave. V tlačiarni Piotra Elerta, typografa J.K.M. Titulný list, s. 48. (a)
- 1654. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCLIV, dnia 9 czerwca. (Rytina štátneho a kráľovského erbu.). Vo Varšave. V tlačiarni Piotra Elerta, typografa J.K.M. Titulný list, s. 40. (a)
- 1655. Constitucie Seymu Walnego Koronnego dwuniedzielnego w Warszawie roku pańskiego MDCLV, dnia 19 maia. (Rytina štátneho a kráľovského erbu.). Vo Varšave. V tlačiarni Wdowa i Dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka J.K.M. typografa. titulný list, s. 41, [1]. (a),
- 1658. Constitucie Seymu Walnego Ordinaryinego sześćniedzielnego w Warszawie roku pańskiego MDCLVIII, dnia 10 julij. (eng. štátneho a kráľovského erbu.). V Krakove. V tlačiarni Wdowa i Dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka J.K.M. typografa. tit. karta, s. 70. (a),
- 1659. Constitucie Seymu Walnego sixniedzielnego extraorynaryinego w Warszawie roku pańskiego 1659, dnia 17 marca. (Rytina štátneho a kráľovského erbu.). V Krakove. V tlačiarni vdovy Andrzeja Piotrkowczyka J.K.M. typografa. titulný list, s. 68. ďalej pokračuje: Konštitúcie Veľkého X. Lit. 1659. s. 21, [1]. (a).
- 1661. rezolúcia korunného generálneho sejmu šiestich ročných období vo Varšave..... R.P. MDCLXI, dňa 2. mája. V Krakove. u Wdowy y Dziedziców A. Piotrkowczyka 1661. titulný list, s. 78. ďalej ide: Constytucye Grand X. Lith. 1661. s. 36. (a).
- 1662. Constitucie Seymu walnego koronnego extraorynaryinego ... R.P. 1662, 20. februára. (Rytina štátneho a kráľovského erbu.). V Krakove. V tlačiarni Anny Teresy Piotrkowczykoway J.K.M. typografa. titulný list, s. 44. ďalej pokračuje: Constytucye Wielkiego X. Lit. 1662. s. 28. (a).
- 1667. constitucie Seymu walnego koronnego ... szóniedzielne Ordynaryinego w Warszawie R.P. MDCLXVII, dnia 7 marca. (eng. štátneho a kráľovského erbu.). Vo Varšave. Udziedziców Piotra Elerta J.K.M. typografa. tit. karta, s. 78. (a).
- 1668. uznesenie korunného generála Seym.... R.P.. MDCLXVIII. Vo Varšave odkázané Petrovi Elertovi. J.K.M. typograf. tit. karta, s. 8. pokračovanie: Confederacya Generalana... 1668. s. 38 (a)
- Poriadok na generálnej elekcii Seym.... k. [7]. (a)
- Articuli Pactorum Conventorum... k. [10]. (a)
- 1669. Suffragia Województwa y Ziemny Koronnych, y W. X. Litewski. Podľa Najjasnejšieho Michala Korybuta zvoleného za kráľa Poľska..... Na konci:) V Krakove (1648). In Drukarnia wdowa i dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka. k. [31], [1]. (a)
- 1670. Przywileie y Constytucie Seymowe za panowania Iego Krolewskiey Mości Michała I. R.P. MDCLXX. Vo Varšave 1670. titulný list s rytinou štátneho a kráľovského erbu, s. 58, [1]. Pokračovanie: Konfederácia generálov ... R.P. 1674. s. 48, f. [1]. (a)
- 1676. Przywileie y Constytucie Seymowe za panowania Iego Krolewskiey Mości Jana III. R.P. MDCLXXVI. V Krakove. Vytlačil Christopher Schedel I.K.M. Typogr. Titulný list (farebný) s rytinou štátneho a kráľovského znaku, s. 70, celostránkový drevorez. Pokračovanie: X.L.. R.P. 1676. s. 27, f. [1]. Pečať kráľa Jána III. podľa paier. (a)
- 1677. constitucie Seymu Walnego Extraordynaryinego szescniedzielnego w Warszawie R.P.. MDCLXXVII. ... In Warsaw in druk. Dziedzców Piotra Elerta. tit. kart. s rytinou štátneho a kráľovského erbu. s. 53. pokračovanie: Constitucie W.X.L. s. 28, celá koopr., zviazaná v dobovej sc.

(Estr. T. 20) Pôsobivá zbierka zákonov, korunných a litovských sejmových konštitúcií, branných univerzálií, uznesení, dekrétov a iných právnych aktov, ktorá zahŕňa obdobie rokov 1550 - 1677. Chronologicky zahŕňa obdobie vlády Žigmunda Augusta, Henricha z Valois, Štefana Bátoriho, Žigmunda III, Vladislava IV a Jána Kazimíra, Michala Korybuta a Jána III.Estreicher túto zbierku zákonov obšírne opisuje na 4 stranách, ale ponúkaný exemplár obsahuje tituly nad rámec uvedeného bibliografického opisu a nad rámec časového vymedzenia na hlavnej titulnej strane.Stopy drobného navlhnutia a zašpinenia, niektoré strany uvoľnené, drobné natrhnutia a straty, drobné škvrny a rohové záhyby, niekoľko známok drevorezu. Väzba: hnedá koža, odreniny a straty na chrbte a okrajoch (ilustrácia). 4 titulné strany vo farbe (červená a čierna), na zadnej strane 3. strany celostránkový obraz Bieleho orla v drevoreze. Početné titulné strany s erbovými drevorezmi. proveniencia: pečiatky: Z księgozbióru Kana Sas Zubrzyckiego. Na titulnom liste preškrtnutie a nápis "G. Rochi R(K)ietczewski." Na zadnej strane 1. strany titulného listu rukopisný nápis: "K. Riczki": " Veľmi zriedkavý . 9546/1
Dražba
Wójtowicz Antikvariát, Aukcia č. 61
gavel
Dátum
14 Október 2023 CEST/Warsaw
date_range
Počiatočná cena
6 371 EUR
Cena predaja
7 242 EUR
Vyššia ponuka
114%
Zobrazení: 284 | Obľúbené: 12
Dražba

Antykwariat Wójtowicz

Wójtowicz Antikvariát, Aukcia č. 61
Dátum
14 Október 2023 CEST/Warsaw
Priebeh licitácie

Budú licitované všetky položky

Dražobný poplatok
10.00%
OneBid neúčtuje dodatočné poplatky za dražbu.
Zvyšovanie ponuky
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Všeobecné podmienky
O dražbe
FAQ
O predajcovi
Antykwariat Wójtowicz
Kontakt
Antykwariat Wójtowicz s.c.
room
ul. Szpitalna 19
31-024 Kraków
phone
-
keyboard_arrow_up