133

Warszawianka SKS, archiwum z lat ok. 1960-66

Oznámenia počas živej aukcie
notifications_off Budík: Nie
textsms SMS: Žiaden
add Vaša poznámka 

Popis položky

W skład zbioru wchodzi ponad 120 dokumentów, są to m.in.: statuty, regulaminy, uchwały zarządu, zarządzenia, opinie prawne, notatki służbowe, ale przede wszystkim umowy(o pracę, zlecenie, najem, zakupy), zazwyczaj kopie maszynopisów przez kalkę, czasem trochę wyblakłe, trochę rozmazane, często niepodpisane, czasem niedatowane, miewają ślady po dziurkaczu, w formacie A4. Część to kopie robocze - bywają naniesione poprawki. Niektóre dokumenty opatrzono (jedną lub kilkoma) pieczątkami klubowymi, parafami/podpisami i pieczątkami: Prezesa Warszawianki(Ryszarda Trybulskiego), Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego, Jana Lipaczewskiego, Głównego Księgowego Olgierda Składowskiego, Aleksandra Marszyńskiego i być może innych pracowników klubu, a także zleceniobiorców (np. pracowników pod umowami o pracę).
Całość z lat 1960 - 1966 (najwięcej z lat 1961-62, np. związanych z organizacją obchodów 40-lecia SKS Warszawianka we wrześniu 1961 roku)
Poza dokumentami jednodniówka: XL | 40-to lecie Klubu Sportowego Spółdzielczości Pracy SKS Warszawianka, 1921-1961, Warszawa, we wrześniu 1961 roku. Druk. "Gryf" Zam. Nakład 1000 egz. Broszurowa okładka, str. 37[1], nlb. 26 stron z całostronicowymi reklamami różnych spółdzielni warszawskich, format 29,4 x 20,9 cm.
W treści: historia klubu, jego sekcji, wspomnienia, liczne zdjęcia i reklamy.
Stan dobry: grzbiet z drobnym naderwaniem, niewielkie zagniecenia

spisano trochę ponad 1/3-materiałów

A. Regulaminy, uchwały, statuty, zarządzenia:


- Uchwała Zarządu S.K.S. "Warszawianka" w sprawie zakresu uprawnień i pełnomocnictw Kierownika Klubu - 4 str, zszyta wraz z Regulamin Zarządu Spółdzielczego Klubu Sportowego "Warszawianka" 4 str. (oba kopie przez kalkę, bez dat, jednostronne);

- Regulamin Pracy w Zrzeszeniu Sportowym "Start" (Załącznik Nr.1 do uchwały Prezydium Z.S "Start" z dnia 2 maja 1960 - 10 stron (kopia przez kalkę);

- Statut Spółdzielczego Klubu Sportowego "Warszawianka" - 10 str. (maszynopis dwustronny), 2 egz.;

-Uchwała 132 Zarząd S.K.S "Warszawianka (Wyciąg z protokołu nr. 19 z posiedzenia Prezydium Zarządu w dn. 26 listopada 1962r.) - 1 strona(kopia przez kalkę);

- Regulamin Sekcji Sportowych S.K.S. Warszawianka, 4 str. (kopie przez kalkę, jednostronne);

-Regulamin Rady Sportu S.K.S. "Warszawianka", 2 str.(kopia przez kalkę, dwustronna);

- Regulamin Sekcji Motorowej Spółdzielczego Klubu Sportowego "Warszawianka", 4 str (jednostronne kopie przez kalkę);

-/Projekt/ Regulamin Sekcji Łyżwiarstwa Figurowego Spółdzielczego Klubu Sportowego "Warszawianka" , maszynopis, egzemplarz roboczy z naniesionymi poprawkami, str. 6(jednostronnie zapisanych);

-Regulamin Sekcji Łyżwiarstwa Figurowego S.K.S."Warszawianka", maszynopis, str.5(jednostronnie zadrukowanych), z naniesionymi kilkoma poprawkami;

- Regulamin Sekcji Żeglarskiej SKS Warszawianka w Warszawie, 4 str.(kopia przez kalkę, jednostronnie zadrukowana);

- Projekt Regulaminu Komitetu Rodzicielskiego Sekcji Łyżwiarstwa Figurowego S.K.S. "Warszawianka", 3 str.(jednostronne kopie przez kalkę);

- Zarządzenie wewnętrzne nr.1 ( Warszawa, dnia 26 lipca 1961r.) - w sprawie przeprowadzenia kasacji sprzętu sportowego oraz innego majątku będącego w użytkowani sekcji [o powołaniu komisji kasacyjnej i wyznaczeniu terminu kasacji różnych sekcji], 1 str.(kopia przez kalkę);


B) Umowy (A4, zazwyczaj kopie przez kalkę)

- Umowa podnajmu | Dnia 15 listopada 1961 - dot. lokalu mieszkalnego(17m2) przy ul. Puławskiej 101, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Zbigniewem Porczem, 2str. (kopia przez kalkę);

- Umowa-zlecenie | Dnia 1 lutego 1962 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Leszkiem Wojnickim - zatrudnienie jako instruktora w szkółce łyżwiarstwa figurowego, na 4 miesiące, 1 str. (kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę | Dnia 1 maja 1962r. w Warszawie. pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Maciejem Rogosińskim, instruktorem tenisa ziemnego, 1 str.(kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę | Dnia 15 marca 1962 r., pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Krzysztofem Meterkowskim, instruktorem piłki siatkowej,2 str(1 ark., kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę| Dnia 1 grudnia 1961r. w Warszawie pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Bogdanem Maniewskm instruktorem tenisa ziemnego, kopia przez kalkę z pieczątkami i podpisami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego, 1 str.(2 egz. bez podpisów i pieczątek)

- Umowa o pracę| Dnia 1 marca 1962 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Andrzejem Nykowskim, instruktorem gimnastyki ogólno-rozwojowej, 1 str.(kopia przez kalkę);

- Umowa-zlecenie, dnia 2 stycznia 1962r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Jerzym Jaworskim, trenerem II klasy piłki ręcznej, 2 str. na 1 ark. (z drobną poprawką), kopia przez kalkę z podpisami i pieczątkami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego oraz pieczątką klubową z numerem druku R.04.370/62

- Umowa-zlecenie| Dnia 2 stycznia 1962r. w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Stefanem Ginterem, akompaniatorem sekcji gimnastyki artystycznej, 1 str.(kopia przez kalkę);

- Umowa-zlecenie| Dnia 1 grudnia 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Mieczysławem Kierlewiczem, instruktorem lekkiei atletyki, 2 str.(kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę| Dnia 1 października 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Edwardem Bakułą, instruktorem lekkiej atletyki, 1str., kopia przez kalkę z pieczątkami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego;

- Umowa o pracę| Dnia 2 listopada 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Lucyną Wiszniewską, instruktorem gimnastyki artystycznej, 2 str.(kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę| Dnia 1 grudnia 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Bohdanem Bartosiewiczem, trenerem I klasy koszykówki, str.2(kopie przez kalkę);

- Umowa o pracę| Dnia 30 września 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Edwardem Sledziem, magazynierem sekcji piłki nożnej, 2 str(na 1 ark, kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę| Dnia 1 września 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Andrzejem Zawadzkim, instruktorem łyżwiarstwa figurowego, 2 strony(1 ark., kopia przez kalkę) z podpisami i pieczątkami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego , oraz podpisem pracownika;

- Umowa o pracę.| Dnia 31 października 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Januszem Zabokrzeckim, trenerem II klasy piłki siatkowej, 2str.(na 1 ark. kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę| Dnia 30 września 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Józefem Siennickim, instruktorem piłki siatkowej, 2 strony(2 ark., kopia przez kalkę) z podpisami i pieczątkami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego , oraz podpisem pracownika;

- /Kopia/ Umowa o pracę| Dnia 1 Września 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Andrzejem Majewskim, trenerem II klasy piłki siatkowej, 1 str(kopia przez kalkę) z pieczątką i podpisem Kierownika Klubu Aleksandra Marczyńskiego(drugi egzemplarz bez opisu /Kopia/ z podpisem Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego);

- Umowa o pracę| Dnia 1 września 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Janiną Malanowską, instruktorem piłki siatkowej, 2 str.(1 ark. kopia przez kalkę) z podpisami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego;

- Umowa o pracę| Dnia 31 października 1961r., w Warszawie pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Leszkiem Niedźwieckim, trenerem II klasy lekkiej atletyki, 2 str.(na 1 ark. kopia przez kalkę,z drobną poprawką),

- Umowa-zlecenia, dnia 15 maja 1962r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Jerzym Jaworskim, trenerem II klasy piłki ręcznej, 2 str. na 1 ark. kopia przez kalkę,z pieczątką klubową i podpisami Prezesa Warszawianki Ryszarda Trybulskiego, i jeszcze jednej osoby;

- Umowa-Zlecenie| Dna 1 lutego 1965r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Jerzym Słaboszewskim, trenerem II klasy piłki nożnej, 2 str.(na 1 ark, kopa przez kalkę);

- Umowa o dzieło - niewypełniony formularz(2 str. kopia przez kalkę);

- Umowa| Dnia 1.IX.1961 ... w sprawie zlecenia obsługi wycieczek i imprez - niewypełniony formularz 1 str.(kopia przez kalkę);

- Umowa zlecenie| Zawarta w dniu 14 Września 1961 roku, pomiędzy zarządem SKS "Warszawianka" a Andrzejem Zawadzkim (dot. prowadzenia imprezy w dniu 23.IX 61r.),maszynopis z podpisem zleceniobiorcy, 2str.(1 ark) z podpisem Prezesa Warszawianki Ryszarda Trybulskiego(chyba projekt umowy, finalna poniżej);

- Umowa zlecenie| Zawarta w dniu 14 Września 1961 roku, pomiędzy zarządem SKS "Warszawianka" a Andrzejem Zawadzkim (dot. prowadzenia imprezy w dniu 23.IX 61r.),maszynopis z podpisem zleceniobiorcy, 2str.(1 ark).

- Umowa-zlecenie| Dnia 31 sierpnia 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Anastazją Kowalewicz(dot. zakupów żywności dla zawodników), 1 str. kopia przez kalkę z podpisami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego oraz zleceniobiorczyni;

- /kopia/ Umowa-zlecenie| Dnia 7 września 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Antonim Uchańskim(zamówenie 150 ton porfiru na budowę bieżni),2 str.(2ark. kopia przez kalkę) z pieczątkami i podpisami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego), Jana Lipaczewskiego i Głównego Księgowego Olgierda Składowskiego, z dopiskiem uchwała 270/28/61;

- Umowa-zlecenie| Dnia 14 września 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Krystyną Wolską(dot. przygotowania zespołu sekcji łyżwiarstwa figurowego do występu na lodowisku w hali Torwar 23 września 1961r.), 2str.(na 1 ark. kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę| Zawarta dnia 15 lutego 1961, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Janiną Malanowską, instruktorki piłki siatkowej(juniorki i młodziczki), formularz , wypełniony ręcznie(kopia przez kalkę) 1 str.

- Umowa Zlecenie| Dnia 30.IV.1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Czesławem Sokołowskim, dozorcy stadionu sportowego przy Puławskiej 101, 1 str.(kopia przez kalkę) z podpisem zleceniobiorcy i Kierownika Obiektów Sportowych

- Umowa - Zlecenie| Dnia 1 sierpnia 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S Warszawianka a Zbgniewem Łuszczem, redaktorem(na przeprowadzenie kampanii prasowej z okazji 40-lecia klubu), 2 str.(kopia przez kalkę) z podpisami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i zleceniobiorcy;

- Umowa - zlecenia| dnia 20 września 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S Warszawianka a Julią Iberle, reżyserką(do opracowania reżyserskiego obchodów 40-lecia klubu), 2 str.(1 ark. kopia przez kalkę) z podpisami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i 2 innych osób;

- Umowa zlecenia| Dnia 14 września 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S Warszawianka a Stanisławem Żytyńskim, na reżyserię widowiska i konferansjerkę obchodów 40-lecia klubu 23.09.1961r.(1 str., kopia przez źle zamontowaną kalkę) z odręczną parafą

- Umowa zlecenia| Dnia 17 października 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Introligatornią W. Litwiński (Warszawa,Tarczyńska 4/6), na oprawę tomów z dokumentami, 2 str. (1 ark., kopia przez kalkę);

- Umowa - zlecenie| Dnia marca 1961, w W-wie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Wiktorem Niedziałkiem, dot. stanowiska sekretarza generalnego Komitetu Obchodów 40-lecia klubu, formularz, 2str.(1 ark. kopia przez kalkę), niewypełniony;

- Umowa - zlecenie| Dnia 1 września 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Józefem Traczykiem(?), woźnym S.P. nr 41,w Warszawie, 2 str.(na 1 ark kopia przez kalkę),z podpisami Prezesa Warszawianki Ryszarda Trybulskiego i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego ;

- Umowa-zlecenie| dnia 30 września 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Stefanem Próbą, woźnym S.P nr 191 w Warszawie, 2 str.(1 ark., kopia przez kalkę) z podpisami Prezesa Warszawianki Ryszarda Trybulskiego, Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego i zleceniobiorcy;

- Umowa-zlecenia| Dnia 15 września 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Hieronimem Szachelskim, woźnym szkoły im. Frycza Modrzewskiego w Warszawie, 2 str.(2 ark., kopia przez kalkę), z pieczątką i podpisem Prezesa Warszawianki Ryszarda Trybulskiego;

- Umowa - zlecenia| dnia 20 października 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Jerzy Zarzyckim, na plan reorganizacji komórki finansowo-księgowej, 2 str.(1 ark., kopia przez kalkę), z pieczątkami (bez podpisów) Prezesa Warszawianki Ryszarda Trybulskiego i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego i podpisem zleceniobiorcy.;

- Umowa-zlecenie, dna 1.X.1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Zofią Moćko, na obsługę szatni i sprzątanie, 2 str.(1 ark. kopia przez kalkę);

- Umowa zlecenia| dna 30 listopada 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Leszkiem Wojnickim, zastępstwo na stanowisku instruktora łyżwiarstwa, 2str(1 ark., kopia przez kalkę);

Dražba
II Aukcja Antykwaryczna WAN KOSMOS
gavel
Dátum
12 December, 12:00
date_range
Počiatočná cena
53 EUR
Začatie live dražby

Licitovať už teraz

Prihláste sa, aby ste mohli licitovať

Chcete licitovať? Prihláste sa a zaregistrujte na dražbe.

Prihlásiť
PLN
.00

Príjem ponúk: 12/12 12:00
Začatie live dražby: 12/12 12:00

Bezodkladne zvýšte cenu tejto položky. Podajte ponuku, ak chcete licitovať položku na preddražbe. Upozornenie: Ponuku nesmiete vziať späť!

Pridať limit

Prihláste sa, aby ste mohli licitovať

Chcete licitovať? Prihláste sa a zaregistrujte na dražbe.

Prihlásiť
PLN
.00

Po nastavení limitu bude položka počas dražby automaticky licitovaná vo Váš prospech do výšky nastaveného limitu. Limit je skrytou ponukou, jeho hodnota nie je známa ostatným používateľom a sa aktivuje len počas live licitácie podobne ako snajper na dražbách Allegro alebo eBay. Nastavené limity sa môžu upravovať do momentu začatia licitácie určitej položky.

Poslať správu prevadzkovateľovi dražby

Máte otázky ohľadom tejto položky alebo účasti na licitácii?

Zobrazení: 19 | Obľúbené: 0
Dražba

WAN Kosmos

II Aukcja Antykwaryczna WAN KOSMOS
Dátum
Nedeľa, 12 December, 12:00
Priebeh licitácie

Budú licitované všetky položky

Náklady dodávky | Podmienky vrátenia tovaru

Dražobný poplatok
10.00%
OneBid neúčtuje dodatočné poplatky za dražbu.
Zvyšovanie ponuky
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Všeobecné podmienky

1. Przedmiotem aukcji są czasopisma, grafiki, książki i inne obiekty bibliofilskie stanowiące własność organizatora - Warszawskiego Antykwariatu Naukowego Kosmos Adam Jakimiaka (w skrócie WAN Kosmos) oraz powierzone mu przez jego dostawców.
2. WAN Kosmos podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. WAN Kosmos podaje w katalogu cenę wywołania, rozpoczynającą licytację.
4. Do ceny wylicytowanej zostanie doliczona opłata organizacyjna w wysokości 10%.
5. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę – Aukcjonera (portal onebid.pl). Postąpienie w licytacji określa Aukcjoner.
6. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione
przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
7. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór numeru licytacyjnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu aukcji.
8. WAN Kosmos może nie przyznać prawa udziału w licytacji bez podania przyczyny, oraz osobom, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
9. Osoby nie mogące osobiście wziąć udziału w aukcji, a pragnące dokonać zakupu, mogą to uczynić za pośrednictwem organizatora, korespondencyjnie z podaniem oferowanej ceny-limitu, która pozostaje informacją ściśle poufną.
Przedstawiciel organizatora licytuje w imieniu Klienta do ceny nie wyższej niż zgłoszona. Zgłoszenie udziału w aukcji za pośrednictwem organizatora zobowiązuje zamawiającego do kupna obiektu co najmniej po cenie wywołania.
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej oferty kupna, organizator reprezentować będzie Klienta, który zaoferował najwyższy limit i może rozpocząć licytację od kwoty wyższej niż cena wywołania.
10. Zgłoszenie do udziału w aukcji poprzez organizatora, a nie za pośrednictwem Aukcjonera, powinno nastąpić przynajmniej 24h przed rozpoczęciem licytacji.
Powinno zawierać dane zamawiającego oraz  sprecyzować czego dotyczy(pozycja, numer, tytuł/opis, oraz maksymalny limit). Informacje są poufne.
11. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
12. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę – wyjąwszy, gdy dzieje się to w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo spór rozwiązać lub ponownie zaoferować obiekt.
13. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty wylicytowanej bezpośrednio
po zakończeniu aukcji lub w ciągu 7 dni roboczych następujących po aukcji.
14. Na wyraźne życzenie wystawiona będzie faktura, w takim przypadku dane Nabywcy pozostają do wyłącznej wiadomości WAN Kosmos.
15. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osoba, która dokona zakupu obiektu za kwotę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).
16. Całość należności za kupione obiekty winna być zapłacona gotówką lub przelewem, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty aukcji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym czasie, WAN Kosmos ma prawo anulować kontrakt i obciążyć
Nabywcę wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.
17. Prawo własności zakupionego dzieła przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty.
18. Odbiór wylicytowanych przedmiotów winien nastąpić bezpośrednio po wpłaceniu należności. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy.
19. Organizator gwarantuje autentyczność oraz zgodność ze stanem faktycznym
obiektów opisanych w katalogu. Zakwestionowanie opisu katalogowego
musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
20. Przesyłając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej oraz informacji WAN Kosmos (Al. Ujazdowskie 16, 00-478 Warszawa) na adres e-mail zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie
i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie WAN Kosmos zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
22. WAN Kosmos  przypomina: zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa i Biblioteka
Jagiellońska, Muzeum Narodowe i Archiwum Główne Akt Dawnych.

1. Przedmiotem aukcji są czasopisma, grafiki, książki i inne obiekty bibliofilskie stanowiące własność organizatora - Warszawskiego Antykwariatu Naukowego Kosmos Adam Jakimiaka (w skrócie WAN Kosmos) oraz powierzone mu przez jego dostawców.
2. WAN Kosmos podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. WAN Kosmos podaje w katalogu cenę wywołania, rozpoczynającą licytację.
4. Do ceny wylicytowanej zostanie doliczona opłata organizacyjna w wysokości 10%.
5. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę – Aukcjonera (portal onebid.pl). Postąpienie w licytacji określa Aukcjoner.
6. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione
przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
7. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór numeru licytacyjnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu aukcji.
8. WAN Kosmos może nie przyznać prawa udziału w licytacji bez podania przyczyny, oraz osobom, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
9. Osoby nie mogące osobiście wziąć udziału w aukcji, a pragnące dokonać zakupu, mogą to uczynić za pośrednictwem organizatora, korespondencyjnie z podaniem oferowanej ceny-limitu, która pozostaje informacją ściśle poufną.
Przedstawiciel organizatora licytuje w imieniu Klienta do ceny nie wyższej niż zgłoszona. Zgłoszenie udziału w aukcji za pośrednictwem organizatora zobowiązuje zamawiającego do kupna obiektu co najmniej po cenie wywołania.
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej oferty kupna, organizator reprezentować będzie Klienta, który zaoferował najwyższy limit i może rozpocząć licytację od kwoty wyższej niż cena wywołania.
10. Zgłoszenie do udziału w aukcji poprzez organizatora, a nie za pośrednictwem Aukcjonera, powinno nastąpić przynajmniej 24h przed rozpoczęciem licytacji.
Powinno zawierać dane zamawiającego oraz  sprecyzować czego dotyczy(pozycja, numer, tytuł/opis, oraz maksymalny limit). Informacje są poufne.
11. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
12. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę – wyjąwszy, gdy dzieje się to w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo spór rozwiązać lub ponownie zaoferować obiekt.
13. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty wylicytowanej bezpośrednio
po zakończeniu aukcji lub w ciągu 7 dni roboczych następujących po aukcji.
14. Na wyraźne życzenie wystawiona będzie faktura, w takim przypadku dane Nabywcy pozostają do wyłącznej wiadomości WAN Kosmos.
15. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osoba, która dokona zakupu obiektu za kwotę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).
16. Całość należności za kupione obiekty winna być zapłacona gotówką lub przelewem, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty aukcji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym czasie, WAN Kosmos ma prawo anulować kontrakt i obciążyć
Nabywcę wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.
17. Prawo własności zakupionego dzieła przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty.
18. Odbiór wylicytowanych przedmiotów winien nastąpić bezpośrednio po wpłaceniu należności. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy.
19. Organizator gwarantuje autentyczność oraz zgodność ze stanem faktycznym
obiektów opisanych w katalogu. Zakwestionowanie opisu katalogowego
musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
20. Przesyłając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej oraz informacji WAN Kosmos (Al. Ujazdowskie 16, 00-478 Warszawa) na adres e-mail zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie
i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie WAN Kosmos zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
22. WAN Kosmos  przypomina: zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa i Biblioteka
Jagiellońska, Muzeum Narodowe i Archiwum Główne Akt Dawnych.

O dražbe
Antykwariat KOSMOS był jedną z placówek państwowego "Domu Książki". Od początku swego istnienia jest wyjątkowym miejscem. Specjalizacja w starych czasopismach to coś unikalnego na naszym rynku antykwarycznym. Od 1990 roku działa w sektorze prywatnym. Nie zrezygnowano z tradycji i utrzymano czasopisma, dodatkowo szybko rozszerzono działalność, o dawną grafikę i kartografię (wcześniej się zdarzały, ale w znacznie mniejszym zakresie).


Przygotowując nasza drugą aukcję troszkę zmieniliśmy podejście. W pierwszej ponad połowę stanowiły czasopisma, zwłaszcza wydania specjalne i dodatki nadzwyczajne. Na tej aukcji mamy przegląd tematyczny, przedstawiamy działy: kolejnictwo, lotnictwo, wojskowość, varsaviana, sport i turystyka. Czasem pozycje pasowałyby pod różne kategorie, więc polecamy sprawdzić cały katalog, a nuż znajdzie się coś ciekawego w innym miejscu. Czasopisma, druki ulotne, nie został wydzielone jako osobne działy, są rozrzucone po różnych kategoriach.


Zachowano oryginalną pisownię (m.in. w tytułach, cytatach, danych ze stopki), np. "Kurjer", "Bibljoteka" , proszę to mieć na uwadze przy wyszukiwaniu, czy czytaniu opisów.


Wyszukiwarka Onebid nie obejmuje opisów, proszę mieć to na uwadze! Na życzenie przekażemy roboczy plik w formacie PDF. Jeśli zajdzie potrzeba, zrobimy dodatkowe zdjęcia(obecne robione troszkę zbyt szybko, mogą potrzebować poprawek). W razie wątpliwości, np. odnośnie stanu zachowania, prosimy pytać, zawsze można nas odwiedzić w godzinach pracy antykwariatu i udostępnimy obiekt do wglądu.


Zapraszamy na naszego Facebooka, gdzie można się z nami kontaktować, oraz znaleźć informacje o ciekawostkach/nowościach.


Mamy nadzieję, że pozycje z naszej 2 aukcji przypadną Wam do gustu.

Zielone Ludziki z KOSMOSU

FAQ
O predajcovi
WAN Kosmos
Kontakt
Warszawski Antykwariat Naukowy KOSMOS Adam Jakimiak
room
Al. Ujazdowskie 16, LU2
00-478 Warszawa
phone
+48226286582
Otváracie hodiny
Pondelok
11:00 - 19:00
Utorok
11:00 - 19:00
Streda
11:00 - 19:00
Štvrtok
11:00 - 19:00
Piatok
11:00 - 19:00
Sobota
11:00 - 15:00
Nedeľa
Zatvorené

Zobraziť podobné

keyboard_arrow_up
+