85

Zych Jagoda, Bez tytułu, 2017

add Vaša poznámka 
Popis položky

olej, pastel olejna, płótno, 125 x 85 cm

Dražba
favorite STALOWA Charytatywna Aukcja Popleneriadowa
gavel
Dátum
18 Jún 2019
date_range
Počiatočná cena
93 EUR
Cena predaja
121 EUR
Konečná cena bez dražobného poplatku
105 EUR
Vyššia ponuka
130%
Zobrazení: 27 | Obľúbené: 0
Dražba

Fundacja Galerii Stalowa

STALOWA Charytatywna Aukcja Popleneriadowa
Dátum
18 Jún 2019
Priebeh licitácie

Budú licitované všetky položky

Dražobný poplatok
15.00%
OneBid neúčtuje dodatočné poplatky za dražbu.
Zvyšovanie ponuky
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Všeobecné podmienky

1.    Organizatorem charytatywnej STALOWEJ Aukcji Popleneriadowej jest „Fundacja Galerii STALOWA” z siedzibą przy ul. Stalowej 26, 03-426 w Warszawie; KRS:0000604525; NIP: 113 290 39 75, zwana dalej Organizatorem. Numer rachunku bankowego: PKO BP 30 1020 1042 0000 8502 0344 5335.

2.    Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki – prace wykonane przez studentów Akademii Sztuk Pięknych lub Wydziałów Artystycznych innych równorzędnych Uczelni Artystycznych stworzone podczas Kazimierskich Pleneriad Uczelni Artystycznych. Prace stanowią własność Fundacji i są wolne od wad prawnych, prawno-rzeczowych i nie są obciążone prawami osób trzecich.

3.    Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

4.    Aukcja przeprowadzona zostanie przy ulicy Stalowej 26 w Warszawie. Aukcja mieszana: młotkowo-internetowa w czasie rzeczywistym oraz z transmisją video i możliwością licytacji on-line dostępną na stronie fundacjastalowa.onebid.pl.

5.    Organizator ma prawo do wycofania dzieła sztuki z Aukcji bez podania przyczyn.

6.    Organizator nie pobiera wadium.

7.    Cena wywoławcza każdego dzieła sztuki określona jest przez Organizatora. Dyptyki, tryptyki i poliptyki, o ile Organizator nie określi inaczej, stanowić będą jedną pozycję aukcyjną.

8.    Minimalne przebicie wynosi 50,- PLN, po przekroczeniu kwoty 1 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 100,- PLN, a po przekroczeniu kwoty 2 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 200,- PLN. Po przekroczeniu kwoty 5 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 500, - PLN.

9.    Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu. Organizator ma prawo dochodzić należności za wylicytowaną pracę na drodze prawnej.

10.  Nabywca otrzymuje rachunek.

11.  Odbiór wylicytowanych i opłaconych dzieł sztuki powinien nastąpić w siedzibie „Fundacji Galerii STALOWA” przy ul. Stalowej 26 w Warszawie, nie później, niż 20 dni od zakończenia Aukcji i jest możliwy po uiszczeniu należności za wylicytowaną pracę powiększonej o opłatę organizacyjną w wysokości 15%. Po upływie tego terminu przechowywanie nabytego dzieła sztuki odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Na życzenie Nabywcy „Fundacja Galerii STALOWA” za odrębnie ustaloną opłatą wyśle dzieło sztuki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

12.  Uczestnik Aukcji, którego oferta będzie najwyższa otrzyma po zakończeniu Aukcji maila z informacją o wygranej licytacji oraz danymi dotyczącymi płatności i odbioru dzieła sztuki .

13.  Dzieła sztuki będące przedmiotem Aukcji prezentowane będą w siedzibie Organizatora przy ulicy Stalowej 26 w Warszawie godzinach pracy Galerii STALOWA oraz w katalogu Aukcji, do którego link zostanie umieszczony na stronie fundacjastalowa.onebid.pl.

14.  Warunkiem przystąpienia do licytacji w siedzibie Organizatora jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego przed aukcją i uzyskanie licytacyjnego numeru identyfikacyjnego. Wszystkie dane osobowe Uczestnika pozostają do wglądu wyłącznie dla odpowiednio przeszkolonych pracowników Organizatora.

15.  Warunkiem licytacji online jest założenie lub posiadanie konta w serwisie www.fundacjastalowa.onebid.pl.

16.  Aby brać udział w licytacji na żywo należy się zalogować na fundacjastalowa.onebid.pl i przejść do zakładki LICYTACJA. Jeśli Aukcja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub właśnie została zakończona, na ekranie pojawi się informacja że licytacja na żywo jest niedostępna. W przypadku aktywnej Aukcji, po uzyskaniu połączenia (zwykle 2-3 sekundy) pojawi się aktualnie licytowana pozycja: zdjęcie, nazwa, krótki opis, aktualna cena, aktualny zwycięzca (Sala, Internet lub Ty). Aby złożyć ofertę należy kliknąć na duży przycisk 'LICYTUJ'. Po kliknięciu zmieni się aktualna cena i informacja o Uczestniku aktualnie prowadzącym w licytacji.

17.  Uczestnik ma możliwość wcześniejszego ustanowienia limitów cenowych na wybrane przez siebie pozycje aukcyjne poprzez opcję Karta Limitów.

18.  Uczestnik, który nie może wziąć udziału w licytacji osobiście, ma możliwość: a) wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia chęci zakupu pracownikom Organizatora pod numerem +48 22 380 34 43 lub +48 606 864 943 lub mailowo pod adresem [email protected]; b) ustawienia limitów cen zakupu poszczególnych prac zgodnie z pkt. 17 niniejszego Regulaminu.

19.  Organizator pobiera opłatę organizacyjną w wysokości 15% ostatecznej wylicytowanej za daną pracę kwoty.

20.  Licytacja danej pracy kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego Aukcjonera, a Uczestnik, który zaoferował w tym momencie najwyższą cenę, zawiera z Organizatorem umowę kupna-sprzedaży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu.

21.  Aukcjoner ma możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów, a w sytuacji gdy nie jest to możliwe może ponownie wystawić daną pracę do licytacji.

22.  Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zaoferowanej podczas Aukcji powiększonej o opłatę organizacyjną w wysokości 15%.

23.  Opłacenie wylicytowanej pracy możliwe jest:

o    dla osób biorących udział w Aukcji w siedzibie Organizatora przy ul. Stalowej 26 w Warszawie gotówką lub kartą bezpośrednio po zakończeniu Aukcji przy opłaceniu całej kwoty. W przypadku wyrażenia chęci uregulowania należności w terminie późniejszym, Uczestnik Aukcji zobowiązany jest do uiszczenia bezpośrednio po zakończeniu Aukcji zaliczki w wysokości 10% wylicytowanej kwoty. Pozostałą kwotę winien jest wpłacić gotówką lub przelewem bankowym na konto Fundacji w banku PKO BP 30 1020 1042 0000 8502 0344 5335 w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Aukcji.

o    dla osób biorących udział w Aukcji za pośrednictwem internetu lub telefonicznie przelewem bankowym w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Aukcji lub gotówką w siedzibie Organizatora przy ul. Stalowej 26 w Warszawie.

24.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas logowania, rejestracji i licytacji drogą internetową zawsze stosujemy szyfrowaną transmisję danych kluczem SSL. Ponadto, wszystkie dane zapisane w bazie danych są szyfrowane, a system zabezpiecza bazy danych przed ujawnieniem ważnych informacji bądź uzyskaniem do nich dostępu osobom trzecim.

25.  Po zakończeniu licytacji ostatniej pozycji, Aukcjoner ma prawo na wniosek Uczestnika ponownie wprowadzić do licytacji pozycje, które nie znalazły nabywców podczas pierwotnej licytacji. Uczestnicy biorący udział w licytacji online mogą to zrobić poprzez kliknięcie przycisku Ponów w zakładce Lista pozycji przy danej Aukcji.

O dražbe


FAQ
O predajcovi
Fundacja Galerii Stalowa
Kontakt
Fundacja Galerii STALOWA
room
ul. Stalowa 26
03-426 Warszawa
phone
48606 864 943
keyboard_arrow_up
+